این صرفا برایتست میباشد ک بینیم چقدر خوبنمایشداداه میشود

erwrr

قیمت 100,000 تومانتوضیحات کالا (معرفی اجمالی/نقد و بررسی)

مشخصات کالا (مشخصات فنی/امکانات/رنگ/جنس/ماهیت)